Przeciwdziałanie oszustwom i wykorzystywaniu seniorów

W ostatnich latach bardzo głośno zrobiło się na temat oszustw względem osób starszych. Oszuści wykorzystują łatwowierność i naiwność seniorów, często pozbawiając ich w ten sposób oszczędności życia. Zobaczmy, w jaki sposób można przeciwdziałać takim praktykom.

Rozpoznanie zagrożeń

Najważniejsza jest edukacja seniorów w zakresie występujących zagrożeń oraz metod, jakie oszuści stosują najczęściej. Działania prewencyjne powinny obejmować informowanie o różnych formach oszustw, takich jak fałszywe telefony, e-maile czy nieuczciwe praktyki handlowe. Takie działanie ma zapewnić starszym osobom bezpieczeństwo, aby starzenie się społeczeństwa nie wiązało się ze wzrostem narażenia na oszustwa.

Edukacja w zakresie zarządzania finansami

Seniorzy często przechowują pieniądze w domu, umieszczone w jednym miejscu. Edukacja w zakresie zarządzania finansami powinna obejmować między innymi obsługę kont bankowych i lokat, jak również edukację w zakresie najlepszych miejsc do ukrycia gotówki. Inwestycja w edukację seniorów powinna uwzględniać także programy skupiające się na wzmacnianiu umiejętności zarządzania finansami oraz rozpoznawania potencjalnych zagrożeń związanych z oszustwami finansowymi.

Świadomość cyberbezpieczeństwa

Coraz większa liczba seniorów zna obsługę komputera i korzysta z możliwości robienia zakupów online. Dlatego bardzo ważna jest zwiększanie świadomości osób starszych w kontekście cyberbezpieczeństwa. Osoby starsze powinny być świadome zagrożeń, wynikających z korzystania z internetu i mieć dostęp do informacji, jak rozpoznawać oszustów i jakich informacji nie podawać online.

Współpraca z organizacjami społecznymi

Organizacje społeczne i rządowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu programów prewencyjnych oraz świadczeniu pomocy ofiarom oszustw. Kampanie społeczne, seminaria edukacyjne oraz dostęp do specjalistycznych porad mogą znacząco przyczynić się do ochrony seniorów przed różnymi formami wykorzystywania.

Wsparcie psychologiczne i społeczne

Seniorzy, którzy padli ofiarą oszustw, często są osądzani za naiwność. Wspieranie seniorów poprzez świadczenie pomocy psychologicznej, grup wsparcia oraz dostęp do usług społecznych może pomóc w łagodzeniu skutków oszustw, oraz budowaniu odporności psychicznej.

Jak seniorzy mogą chronić się przed oszustwami?

Bardzo ważne jest też uświadomienie seniorów, jak powinni postępować, gdy skontaktuje się z nimi obca osoba. Warto wyjaśnić im poniższe wskazówki:

  • nie wpuszczać do domu osób obcych;
  • pod żadnym pozorem nie pożyczać osobie obcej pieniędzy, nawet jeżeli wydaje się być bardzo potrzebująca;
  • w przypadku oszustw „na wnuczka” zadzwonić do osoby bliskiej, aby upewnić się, że naprawdę potrzebuje pomocy;
  • w przypadku, gdy osoba obca intensywnie nalega na wpuszczenie do domu lub grozi, zamknąć drzwi i skontaktować się z policją;
  • nie klikać w przesyłane na telefon lub adres e-mail linki;
  • jeżeli dojdzie do próby wyłudzenia pieniędzy, powiadomić o tym fakcie policję.