O nas

O nas

RODZINNY DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI

SŁONECZNY LAS

Celem domu pogodnej starości Słoneczny Las Warszawa jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, zapewniających mieszkańcom komfort psychiczny i fizyczny, by czuli się u nas dobrze, a ich pobyt był przyjemny i radosny. Staramy się tworzyć rodzinną i przyjazną atmosferę. Praktykowana w prywatnym domu opieki dla osób starszych Warszawa terapia zajęciowa to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie, mające na celu usprawnianie psychiczne i fizyczne chorego.

Profesjonalna Opieka

Usprawnianie psychiczne polega na przywróceniu zdolności nawiązywania kontaktów i umiejętności współżycia z innymi ludźmi, dostosowania się do środowiska, w którym się żyje. Usprawnianie fizyczne to połączenie zajęć terapeutycznych z rehabilitacją leczniczą, umożliwiające zachowanie sprawności fizycznej, pozwalającej przynajmniej na samodzielne wykonywanie prostych czynności. W terapii zajęciowej usprawnianie psychiczne i fizyczne przeplatają się nawzajem, np. zajęcia muzyczne poprawiają nastrój, a w połączeniu z tańcem usprawniają fizycznie. Celem terapii zajęciowej w prywatnym domu opieki Słoneczny Las Warszawa jest zapobieganie skutkom ograniczania aktywności (która towarzyszy chorobie) i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym. Poprzez uczestniczenie w przeróżnych formach aktywności zorganizowanej i celowej jednostki nie pozostają bierne, nie zanika w nich inicjatywa i chęć do pracy oraz chęć nawiązywania i kontynuowania kontaktów z innymi. Tym samym osiąga się maksymalny rozwój umiejętności podopiecznego, uczy lub usprawnia wykonywanie czynności samoobsługowych, tworzy możliwości prowadzenia samodzielnego życia, a nawet podjęcia zatrudnienia. Profesjonalna opieka, jaką zapewniamy pensjonariuszom w domu spokojnej starości Słoneczny Las w Warszawie, sprawowana jest przez wykwalifikowana kadrę. Nasi doświadczeni pracownicy spędzają z podopiecznymi czas, organizując im zajęcia, rozmawiając, jedząc. Najważniejsze jest dla nas, aby czuli się oni dobrze i jak najbezpieczniej. Wiemy, ile oznacza dobra atmosfera, dlatego pielęgnujemy ją każdego dnia. Podopieczni mają zorganizowany cały dzień od śniadania do kolacji. Starannie przygotowane posiłki umilają im czas, podobnie jak zajęcia z muzykoterapii, taneczne czy językowe. Dla chętnych regularnie organizowane są pokazy filmowe i wyjścia do kina. W prywatnym domu opieki Słoneczny Las w Warszawie jest miejsce również dla osób przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami czy cierpiących na Alzhaimera. Bez względu na stan zdrowia pensjonariusze mogą poczuć się u nas miło, a ich zdrowie będzie pod stałą, sumienną opieką.

Zezwolenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Zezwolenia i wpisanie placówek do Rejestru.
Decyzje Wojewody
Nr 37/2021, Pozycja w Rejestrze 197. dotyczy: Stanisławów Pierwszy
Nr 28/2023, Pozycja w Rejestrze 222. dotyczy: Wierzbica