Edukacja i możliwość rozwoju osób starszych

Proces edukacji nie kończy się na młodym wieku. W społeczeństwie, gdzie średnia długość życia systematycznie rośnie, kwestia edukacji osób starszych staje się coraz ważniejsza. Aktywność edukacyjna u seniorów pozwala im przez dłuższy czas zachować sprawność umysłową i ogranicza ryzyko izolacji, związanej z wiekiem.
Zobaczmy, jakie są możliwości edukacji i rozwoju dla osób w podeszłym wieku.

Jakie funkcje spełnia edukacja u osób starszych?

Edukacja seniorów spełnia wiele znaczących funkcji, które dla osoby starszej zazwyczaj są bardzo ważne. Przede wszystkim jest to świetna metoda na przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia i zapobieganie marginalizacji oraz wykluczeniu ze społeczeństwa. Osoby starsze często cierpią na depresję, która związana jest z brakiem towarzystwa i zajęcia, a aktywność edukacyjna może pomóc zająć osobie starszej czas i spowoduje, że poczuje się potrzebna w społeczeństwie.

Seniorzy, którzy stawiają na edukację i rozwój, przez dłuższy czas utrzymują sprawność umysłu, ponieważ wciąż mogą uczyć się czegoś nowego. Zajęcia pozwalają osobom starszym spotkać się z seniorami w podobnym wieku i wymieniać wspólne doświadczenia.

Założenia i funkcje edukacji osób starszych

Edukacja osób starszych ma na celu przede wszystkim pozwolić seniorom przez cały okres życia „pozostać w społeczeństwie”. Osoby w podeszłym wieku, które pozostają w domach, nie podejmując aktywności edukacyjnej, często z czasem muszą zmagać się z poczuciem osamotnienia, wynikającym nawet nie z braku kontaktu z bliskimi, a z osobami w podobnym wieku, które zmagają się z podobnymi problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi.
Jednym z celów edukacji seniorów jest zapewnienie im możliwości aktualizowania wiedzy, związanej z rozwijającymi się technologiami i zmianami w zakresie życia społeczeństwa. Podczas zajęć seniorzy mogą pozyskać nowe umiejętności, które ułatwią im przystosowanie się do tych zmian. Korzystając z takich możliwości rozwoju, osoby starsze w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, a to często przedkłada się na większą radość z życia, co z kolei w wielu przypadkach wiąże się z lepszą jakością życia i jego wydłużeniem.

Edukacja osób starszych to proces holistyczny, oddziałujący zarówno na sprawność psychiczną, jak i fizyczną seniora. Uniwersytety dla osób w podeszłym wieku pozwalają seniorom na samodoskonalenie, pomimo przebywania na emeryturze.

Edukacja osób starszych – cele

W założeniu zajęcia edukacyjne dla seniorów mają spełniać następujące cele:

  • pomoc w utrzymaniu samodzielności i zaradności życiowej;
  • redukcja negatywnego obrazu starości i starszych ludzi w społeczeństwie;
  • zapewnienie możliwości całościowego rozwoju poprzez różne formy aktywizacji;
  • pomoc w zdobyciu nowych kompetencji i umiejętności;
  • podniesienie jakości życia seniora.

Edukacja seniora nie powinna opierać się tylko na wspieraniu aktywności fizycznej i zdobywaniu wiedzy, ale na oddziaływaniu ogólnym na życie osoby starszej. Ważne jest, aby zajęcia pozwoliły na zaspokojenie takich potrzeb, jak potrzeba uznania, użyteczności społecznej, czy autonomii.