Zajęcia muzyczne dla seniorów – jakie są zalety?

Wielu osobom muzyka kojarzy się z formą rozrywki, jednak specjaliści bardzo często wykorzystują jej elementy (rytm, barwę, dynamikę) w leczeniu osób zmagających się z problemami emocjonalnymi lub fizycznymi. Zajęcia polegające na słuchaniu utworów, śpiewaniu lub graniu na instrumentach są prowadzone m.in. przez domy seniorów. Warto wiedzieć, jakie korzyści może przynieść starszej osobie uczestnictwo w takich warsztatach. 

Czym jest muzykoterapia?

Początki leczenia dźwiękami sięgają czasów plemiennych, kiedy to szamani przeprowadzali specjalne rytuały z wykorzystaniem śpiewu lub gry na instrumentach. Wierzono również, że dzięki muzyce i tańcom można nawiązać kontakt z siłami wyższymi albo wypędzić złe duchy władające duszą człowieka. Obecnie muzykoterapia nie bazuje na domysłach i ludowych rytuałach, lecz stanowi dziedzinę naukową obejmującą zagadnienia psychologii, psychoterapii, pedagogiki itp. 

Podstawowym elementem wpływającym na ciało i umysł seniora jest dźwięk stanowiący wyzwalacz przeżyć i głęboko ukrytych emocji. Terapię muzyczną można podzielić na dwie główne odmiany:

  • aktywną – śpiew, gra na instrumencie, taniec,
  • receptywną – słuchanie utworów, relaks, wizualizacja.

Muzykoterapię dzieli się ponadto z uwzględnieniem kryterium podejścia:

  • muzyka w terapii – dźwięki stanowi uzupełnienie rehabilitacji lub sesji z psychologiem,
  • muzyka jako terapia – samo słuchanie utworów lub granie na instrumentach klasyfikowane jest jako forma leczenia.

Warto dodać, że w zajęciach może uczestniczyć każdy senior, bez względu na swoje umiejętności oraz stan psychofizyczny. Wyjątek stanowią osoby, u których muzyka stanowi katalizator wyładowań w mózgu prowadzących do stanów epileptycznych. 

Jakie są zalety muzykoterapii?

Uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących dźwięki może przynieść seniorowi wiele korzyści. Podstawowe zalety spotkań to zabawa i integracja. Jeśli zajęcia odbywają się w większym gronie, starsza osoba ma szansę na poznanie nowych znajomych i zacieśnienie wcześniej powstałych relacji. Muzyka wprowadza również w dobry nastrój, kojąc negatywne emocje oraz wyciszając. Co więcej, korzystnie oddziałuje na układ krążenia, dlatego często wykorzystują się ją w leczeniu osób zmagających się z chorobą wieńcową serca. Spokojne tony obniżają ciśnienie krwi, przywracając prawidłowe tempo bicia serca i oddychania. 

Wśród innych zalet muzykoterapii warto wskazać:

  • poszerzenie wiedzy kulturowej,
  • możliwość osiągnięcia harmonii między przeżyciami emocjonalnymi a procesami fizjologicznymi,
  • relaks,
  • rozwój wyobraźni,
  • polepszenie pamięci i koncentracji.

Muzykoterapia korzystnie oddziałuje na ciało oraz umysł człowieka. Domy spokojnej starości oferują tego typu zajęcia zarówno w formie indywidualnych, jak i grupowych sesji. Warto zatem pomyśleć o zapisaniu swojego bliskiego na muzyczne warsztaty chcąc dostarczyć mu wyjątkowej rozrywki lub wspomóc proces jego leczenia czy też rehabilitacji.