Zajęcia integracyjne dla seniorów

Zajęcia integracyjne dla seniorów – dlaczego są ważne?

W przypadku opieki nad osobami starszymi z demencją, ważne jest nie tylko zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, pomoc medyczna oraz wsparcie podczas codziennych czynności, ale też przemyślane angażowanie ich do określonych aktywności fizycznych i psychicznych, aby jak najdłużej cieszyli się z życia społecznego. Takie zajęcia oferują m.in. domy opieki dla osób z Alzheimerem.

Istotne jest prawidłowe dobranie formy aktywności do możliwości osoby starszej – mowa tu zarówno o zajęciach fizycznych, jak i psychicznych. Regularnie wykonywane ćwiczenia, np. w formie zabaw integracyjnych, pomagają zapobiegać powstawaniu chorób związanych ze zwyrodnieniem układu kostno-mięśniowego oraz poprawiają pamięć i koncentrację. Warto również pamiętać, że zdrowie psychiczne jest mocno skorelowane ze zdrowiem psychicznym, a dbając o obie te sfery zdrowotne seniorów, wzmacniamy jednocześnie ich poczucie przynależności do społeczności, w której żyją.

Wraz z wiekiem maleje u człowieka zdolność przetwarzania i zapamiętywania informacji. Jednak pamięć, tak jak i mięśnie, można trenować i przywracać umysłowi jego szybkość reagowania. Treningi pamięci są szczególnie ważne u seniorów chorujących na demencję oraz chorobę Alzheimera.

Kreatywne zajęcia manualne

Zajęcia kreatywne, manualne pobudzają pracę mózgu i pomagają zachować “świeżość” umysłu – szczególnie te wykonywane w gronie innych osób. Proste zajęcia plastyczne polegające na malowaniu, rysowaniu, czy składaniu różnych materiałów łączą możliwość odprężenia się i pobudzenia szarych komórek. Wykonanie własnoręcznie prac manualnych daje seniorom także poczucie satysfakcji i skutecznie poprawia samopoczucie. Oczywiście, zajęcia kreatywne muszą być dopasowane do możliwości danego seniora – w innym przypadku będą wyłącznie źródłem frustracji.

Gimnastyka na świeżym powietrzu

W harmonogramie zajęć w domu opieki nad seniorami z demencją nie brakuje również ćwiczeń fizycznych – pozwalają one zachować siły witalne oraz opóźniają procesy starzenia. Regularna lekka gimnastyka dla seniorów potrafi wyraźnie poprawić ich samopoczucie.

Szczególnie cenne są zajęcia fizyczne organizowane na świeżym powietrzu – wpływają na doskonalenie sprawności ruchowej oraz zdrowie psychiczne, dotleniając organizm i pobudzając wszystkie komórki do wydajniejszej pracy. Ponadto kontakt z przyrodą, przebywanie w otoczeniu zieleni, zwierząt i naturalnego światła pozwala uzupełnić braki witaminy D oraz wyzwala endorfiny. Już proste czynności wykonywane na zewnątrz, takie jak spacer czy nordic walking, wpływają na lepsze samopoczucie i zadowolenie seniorów z ich własnej sprawności.