Rozwój kreatywności wśród osób starszych w domach opieki

Domy opieki mogą kojarzyć się z zamknięciem osoby starszej w czterech ścianach. Tak jednak nie jest. Seniorzy mają możliwość uczestniczenia w wielu rozwojowych zajęciach i rozwijaniu lub odnajdywaniu pasji. Celem jest podtrzymywane sprawnego funkcjonowania organizmu, a także nawiązywanie relacji, rozwój kreatywności oraz zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne. 

Na czym polega terapia zajęciowa?

Seniorzy przebywający w domach opieki, mimo chorób z jakimi muszą się zmagać, są w stanie wykonywać jeszcze wiele czynności. Rodzaje aktywności proponowane w domach opieki są dopasowywane do możliwości fizycznych i psychicznych osoby starszej. W tego typu placówkach seniorzy uczestniczą w terapiach zajęciowych, gdzie biorą udział np. w zajęciach artystycznych, muzycznych czy ruchowych. Dzięki nim seniorzy nie nudzą się, bo są włączani do różnych inicjatyw. 

Terapia zajęciowa ma na celu przygotowanie osób starszych do funkcjonowania wśród społeczności, poprawę ich sprawności fizycznej i zdrowia psychicznego. Jest wiele metod prowadzenia zajęć, dzięki czemu można dopasować techniki terapii indywidualnie do każdego podopiecznego. W terapii zajęciowej powinna brać udział jak największa liczba osób, co sprzyja usamodzielnianiu i pomaga zlikwidować bariery społeczne i komunikacyjne.

Formy terapii zajęciowej

Terapię zajęciową możemy podzielić na:

  • Ergoterapię – zajęcia manualne, czyli np.: tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo, garncarstwo.
  • Socjoterapię – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych. W jej trakcie stosuje się terapię poprzez ruch, zabawoterapię i trening umiejętności społecznych.
  • arteterapię –  terapia związana ze sztuką i z kulturą. Do nich zalicza się różnego rodzaju prace plastyczne, takie jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, lepienie z plasteliny, grafika, jak również: filmoterapię, teatroterapię, i terapię tańcem oraz muzykoterapię.

Domy opieki społecznej często mają też własne biblioteki. Seniorzy mogą sięgać po ulubiony gatunek literatury. Jeśli są osoby, które nie są w stanie czytać samodzielnie, organizowane są kółka literackie, na których czytana jest dana powieść, a następnie wspólnie omawiana. 

Terapią zajęciową może być również gra w szachy czy też inne gry planszowe, podczas których seniorzy nawiązują kontakt między sobą i zabijają w ten sposób nudę.

Warto pamiętać, że nie wszystkie placówki stosują wszystkie metody terapii zajęciowej. Przy wyborze aktywności, warto sugerować się tym, że ma sprawiać ona radość osobie starszej i jednocześnie powinna angażować ją na poziomie, jaki jest dla niej osiągalny.