Na czym polega tryb dzienny w domu opieki?

Na czym polega tryb dzienny w domu opieki?

Usługi opieki dziennej są skierowane do osób starszych, samotnych i chorych. Ich zadaniem jest organizacja i wypełnienie dnia osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej – zarówno tym, których rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy szukają motywacji do wyjścia z domu. Oprócz towarzystwa innych osób, nierzadko rówieśników, opieka w trybie dziennym zapewnia możliwość uczestnictwa w zajęciach z różnych dziedzin i poszerzania wiedzy na różne tematy, a także podstawową opiekę medyczną.

Zakres działalności domów dziennego pobytu oraz ośrodków oferujących opiekę w trybie dziennym oraz stacjonarnym jest bardzo szeroka. Nie tylko pomaga w zorganizowaniu czasu w ciągu dnia, ale również zaspakaja potrzeby towarzyskie i kulturalne, pomaga dbać o kondycję fizyczną i psychiczną oraz zapewnia wspomnianą wyżej podstawową opiekę zdrowotną. Na ogół beneficjenci trybu dziennego spędzają w domu opieki lub na zajęciach przezeń zorganizowanych 8 godzin dziennie. Wśród licznych zalet aktywności oferowanych w trybie dziennym na uwagę zasługuje również budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami a młodym pokoleniem, także pod względem digitalizacji życia społecznego.

Jak realizowane są cele opieki w trybie dziennym?

Pracownicy domu opieki dysponują szerokim wachlarzem narzędzi, poprzez dobór których mogą skutecznie realizować podstawowe założenia opieki nad seniorami. W zależności od indywidualnych potrzeb każdego seniora, jak również możliwości danego domu opieki beneficjenci mogą korzystać odpowiednio z:

  • usług opiekuńczych,
  • terapii zajęciowej grupowej i/lub indywidualnej,
  • usług rehabilitacyjnych,
  • wyżywienia (jeden ciepły posiłek w ciągu dnia + śniadanie),
  • poradnictwa specjalistycznego (usług prawnika, psychologa, itd.),
  • form umożliwiających zaspakajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych,
  • możliwości udziału w zajęciach terapeutycznych,
  • zajęć dedykowanych.

To wszystko sprawia, że opieka nad seniorami, osobami samotnymi i chorymi realizowana w trybie dziennym ogranicza wykluczenie społeczne tych osób, jednocześnie pozostawiając im swobodę dysponowania własnym czasem i możliwość prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Osoby te są często angażowane w różne aktywności i działania, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje, czuć się potrzebne i zachować poczucie sprawstwa we własnym życiu. Dla wielu uczestników DDP opieka dzienna jest ważnym elementem, wokół którego organizują sobie życie.