Dom Opieki – skazanie czy rozwiązanie?

Dom Opieki – skazanie czy rozwiązanie?

Dla większości z nas sama myśl o oddaniu rodzica czy dziadka do domu opieki jest niedorzeczna. Dlaczego? Bo w naszej kulturze nigdy się tego nie robiło… Bo do domów opieki trafiają tylko ludzie naprawdę samotni i schorowani lub niekochani… Te nierzadko krzywdzące stereotypy powstrzymują nas – młodych i sprawnych – przed skorzystaniem z pomocy, jednocześnie uniemożliwiając im – naszym ukochanym seniorom – zaspakajanie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych czy też edukacyjnych. Dlatego korzystając z okazji chcemy zachęcić do spojrzenia na domy opieki z innej perspektywy.

Tryb dzienny lub opieka całodobowa

Większość domów opieki funkcjonuje w określonym trybie. Najczęściej jest to tryb dzienny lub stacjonarny. Część placówek łączy obydwa tryby umożliwiając integrację seniorów przebywających w placówce z osobami korzystającymi z usług oferowanych w ramach opieki w trybie dziennym. To rozwiązanie pozwala zaspakajać zróżnicowane potrzeby podopiecznych kładąc duży nacisk na realizację potrzeb  towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych zarówno jednej, jak i drugiej grupy.

Jeśli jesteśmy aktywni zawodowo, pozostawiamy naszego seniora sememu sobie na co najmniej kilka godzin w ciągu dnia. Jeśli w tym czasie osoba starsza nie ma żadnych zadań do wykonania lub nie sprawuje pieczy nad wnuczętami, może doświadczać stanów obniżonego nastroju. Żeby temu zapobiec możemy zgłosić naszego seniora do domu opieki, gdzie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach o różnej tematyce – rozwijać swoje pasje, zdobywać wiedzę, uczyć się obsługi komputera. Z takich aktywności mogą korzystać nie tylko samodzielni seniorzy, a także tacy, którzy wymagają pomocy w poruszaniu się oraz osoby chore. Jeśli tylko jesteśmy w stanie pomóc seniorowi dostać się do placówki, możemy mieć pewność, iż na miejscu będzie on otoczony troską i z pewnością nie będzie miał czasu na nudę.

Opieka nad osobami schorowanymi i zależnymi od innych

Wielu z nas wciąż jest przekonanych, że jedynym właściwym miejscem, w którym możemy otoczyć schorowanego seniora opieką jest nasz dom. W praktyce okazuje się, że nawet tak rutynowe czynności, jak dbanie o higienę osobistą może nastręczyć wielu trudności. Dodatkowo w przypadku opieki nad osobą leżącą z syna czy córki przeobrażamy się w pełnoetatowego pielęgniarza, co może rzutować na nasze relacje rodzinne oraz nasz stosunek do osoby chorej. W domu opieki senior uzyska profesjonalną opiekę, będzie mógł korzystać z wszelkich udogodnień, także sanitarnych, a my wrócimy do roli dziecka, które dba i troszczy się o rodzica, nieobciążone szeregiem dodatkowych problemów.